O nás v NUMEX, spol. s.r.oFirma Numex, spol. s r.o., provozující server nevidim.cz byla založena v roce 1994. Ve svých provozovnách v Brně a Velkém Meziříčí zaměstnává pracovníky převážně s těžkým postižením zraku, kteří se zabývají vývojem, výrobou a prodejem speciálních kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké uživatele. I díky našim osobním letitým zkušenostem odstraňujeme zdravotní bariéry osob s těžkým postižením zraku pomocí ozvučovacích a zvětšovacích programů.

.

Kde kompenzační pomůcky pomáhají

Studentům - naše pomůcky pomáhají nevidomým a slabozrakým studentům při studiu na škole. Využívají se při digitalizaci studijních materiálů, čtení studijních textů, při pořizování zápisků na přednáškách, získávání informací na internetu, při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a mnoho dalších.


Zaměstnancům - pomůcky pomáhají na pracovišti při výkonu práce, kdy zrakově postižený zaměstnanec může pracovat s materiály pomocí hlasového výstupu, digitální počítačové lupy nebo jejich kombinace, vyhledávat informace na internetu, práce s textovými a tabulkovými programy, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a mnoho dalších.

V domácnosti - pomůcky se používají při čtení černotiskových předloh, jako jsou noviny, časopisy, knihy, osobní a úřední korespondence, kdy pomocí skeneru a rozpoznávacího programu převede text do digitální podoby a pomocí hlasového výstupu případně braillského řádku tento text přečte, případně zvětší prostřednictvím zvětšovacího programu.

Proto rádi uvítáme nové uživatele, kterým naše kompenzační pomůcky budou pomáhat při studiu, na pracovišti, ale i v běžném životě.